• Διατροφή και μεταμόσχευση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Χατζήρη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Αναστασία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2008
    Η μεταμόσχευση υγιών οργάνων και ιστών σε αντικατάσταση νοσούντων αποτελεί ολοένα αυξανόμενη αποτελεσματική και συνηθισμένη θεραπεία. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ανοσοκαταστολή έχει μειώσει δραστικά την απόρριψη των ...