• Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ξεκαρδάκης, Γεώργιος; Πελέκου, Αγγελική; Σιώλου, Ελπίδα
    Επιβλέπων καθηγητής: Καταπότη, Ζηνοβία-Ζαμπία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2010
    Η Δερματολογία σήμερα παρουσιάζει ένα εκπληκτικό ενδιαφέρον ένεκα των πολλαπλών άλυτων ιατροβιολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο χώρο που καλύπτει και είναι φυσικό ότι η θέση αυτή αποβαίνει σε βάρος της Αφροδισιολογίας ...