• Εφαρμογές της θεωρίας ανίχνευσης σήματος σε δίκτυα αισθητήρων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γκαγκαουδάκη, Ιωάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-10-2014
    Ανίχνευση και εκτίμηση σήματος.Ραδιενεργός ανίχνευση πηγής με δίκτυα αισθητήρων.Λήψη αποφάσεων στα δίκτυα αισθητήρων, παρατηρώντας τις διαδικασίες Poisson.