• Συνδυασμένη διαχείριση φυσικών πόρων για την ενεργειακή αυτάρκεια της Νήσου Σαμοθράκης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φώτας, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2015
    Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την συνδυασμένη διαχείριση φυσικών πόρων για την ενεργειακή αυτάρκεια της Νήσου Σαμοθράκη, με γνώμονα την οικονομική σκοπιμότητα. Επιχειρείται να μελετηθεί και να ...