• Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων στην επιβίωση του Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis σε σπόρο τομάτας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μιχελάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Το βακτηριακό έλκος ή κορυνοβακτηρίωση αποτελεί παγκοσμίως μια σοβαρή τυπική αδροβακτηρίωση της τομάτας, καθώς οι ζημιές μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της παραγωγής μέχρι και 80%. Στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόστηκαν ...
 • Επίδραση οργανικών υποστρωμάτων και βακίλων στην ανάπτυξη του Clavibacter Michiganensis spp. Michiganensis σε φυτά ντομάτας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καρπαθιωτάκη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-02-2016
  Το βακτηριακό έλκος, μια πολύ σοβαρή αδροβακτηρίωση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασθένειες της τομάτας. Εκτός από την τομάτα προσβάλλει υπό φυσικές συνθήκες και άλλα είδη της οικογένειας Solanaceae. Η παρούσα μελέτη ...
 • Μελέτη απομονώσεως του βακτηρίου Clavibacter Michiganensis Subsp. Michiganensis παθογόνου αίτιου του βακτηριακού έλκους της τομάτας κατά το διάστημα 2010-2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ανταλουδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-01-2015
  Το «βακτηριακό έλκος» αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ασθένειες που αντιμετωπίζει η τομάτα σήμερα. Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή αδροβακτηρίωση η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1909 ενώ στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ...