• Διαχείριση κινδύνων σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Μελέτη περίπτωσης Shell.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
  Συγγραφείς: Zώη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-27
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Αγίου Νικολάου). Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει γεγονότα που έχουν συμβεί στο χρονικό της ...
 • Διαχρονική εξέλιξη της εθνικολογιστικής καθαρής χορήγησης ή λήψης δανείων των χωρών της ΝΔ ή περιφερειακής Ευρωζώνης. Σχηματοποιημένα γεγονότα 1995-2015

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουλλάρου, Νικόλαος; Συγγούνα, Γεωργία-Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-21
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της εθνικολογιστικής καθαρής χορήγησης ή λήψης δανείων των χωρών της ΝΔ ή περιφερειακής ευρωζώνης πιο συγκεκριμένα εστιάζει, στης χώρες SWEAP ...
 • Επενδυτικά δάνεια επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βλαχάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2015
  Με παρούσα μελέτη γίνεται παρουσίαση των επενδυτικών δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις και αναλύεται κάθε στάδιο της αξιολόγησης και της χορήγησης των δανείων αυτών. Επίσης, λαμβάνοντας δείγμα ...
 • Καθυστερήσεις εμπλοκές των χρηματοδοτήσεων από πιστωτικά ιδρύματα και διαδικασίες επανείσπραξεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουλούρα, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα εργασία σκοπεύουμε να διαμορφώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, καθυστερήσεις και στην διαδικασία επανείσπραξη τους από τα πιστωτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα θα δοθεί ο ορισμός της ...
 • Μορφές αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου με την χρήση στατιστικών μεθόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλικός, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2011
  Οι Ευρωπαϊκοί πιστωτικοί οργανισμοί και οι τράπεζες ειδικότερα ήταν βαθιά εκτεθειμένοι στην Αμερικάνικη στεγαστική πίστη , όταν όμως η επισφάλεια των στεγαστικών δανείων εμφανίστηκε τα έτη 2007-2008 έπρεπε να αντισταθμίσουν ...
 • Οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπύρου, Σπυρίδων; Λανάρας, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Δερμιτζάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-07-2012
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις σύγχρονες μεθόδους πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών με την χρήση οικονομικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούν οι τραπεζικοί οργανισμοί ώστε να εγκρίνουν τραπεζικά προϊόντα ...
 • Προστασία του καταναλωτή στις πιστωτικές υπηρεσίες: Νομικό πλαίσιο και τρόποι επίλυσης διαφορών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαβαλά, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζούλια, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-08-2012
  Η ανάγκη για την προώθηση των επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών ενσώματων ή άϋλων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ταυτόχρονα, έγινε κατανοητό ότι οι παραπάνω στόχοι ...