• Ανίχνευση και ταυτοποίηση μέσω μεθοδολογίας PCR και REAL TIME PCR του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ιωαννίδη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Βερβερίδης, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2010
  Η καλλιέργεια της πατάτας κατέχει την τέταρτη, σε οικονομική σημασία, θέση παγκοσμίως. Ο τόπος καταγωγής της είναι η Νότια Αμερική, όπου άγρια είδη της συναντώνται ακόμα και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γενετικά ...