• Προσδιοριστικοί παράγοντες δανειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Φρονιμάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Η εργασία αυτή εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της μόχλευσης καθώς και τις θεωρίες που διέπουν την κεφαλαιακή διάρθρωση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη δανειακή επιβάρυνση, στο δεύτερο κεφάλαιο ...