• Εξέλιξη των δημοσίων και ιδιωτικών δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Κουτσούμπα, Ευαγγελία; Μαντάλη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Γρηγοράκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-02
    Η παρούσα εργασία αφορά στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Επιπλέον, παρουσιάζει πώς εξελίχθηκε η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας του ΟΟΣΑ ...