• Ο ελεύθερος χρόνος και τα κίνητρα, ως όπλο της διαφήμισης και προβολής στα κέντρα άσκησης και αναψυχής.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Παπαναστασίου, Πολυξένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαγκώλης, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2011
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να αναλύσει τους λόγους και τους παράγοντες που παρακινούν άντρες και γυναίκες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Τα ...