• Οπτική αντιπροσώπευση δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λεμενιτάκης, Xαρίλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-04-2010
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής ήταν η οπτική αντιπροσώπευση δεδομένων βιοπληροφορίας του προγράμματος αναπαράστασης βιολογικών δομών Jmol. Μέσω της οπτικής αντιπροσώπευσης δεδομένων του προγράμματος Jmol στόχος ήταν να επιτευχθεί ...
 • Πειραματική μελέτη για quality of experience σε IPTV μετάδοση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καντεράκης, Γιάννης; Φραντζή, Σταματία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2010
  Σε αυτή την εργασία γίνεται ανάλυση των μετρήσεων οι οποίες λήφθηκαν για την αξιολόγηση μιας IPTV μετάδοσης μέσω των παραμέτρων του QoE. Τα σενάρια που μελετήθηκαν είναι Unicast & Multicast μετάδοσης με χρήση video server, ...
 • Συστήματα επικοινωνίας στην ναυτιλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δεμενέγας, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουριδάκης, Στυλιανός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-23
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην χρήση των συστημάτων επικοινωνίας στην ναυτιλία και στην αξιολόγηση της ανάγκης για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών.