• Το δολάριο και η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Παρελθόν, παρόν και μέλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βεϊσάκη, Χαρίκλεια; Γωνιανάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδομανωλάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση θεωρείται η σημαντικότερη στην μεταπολεμική ιστορία για το παγκόσμια οικονομικό σύστημα. Οι επιπτώσεις της κρίσης έγιναν αισθητές στο σύνολο του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Οι ...