• Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με είδη ραφής και κεντήματος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πατσάκης, Χριστόφορος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-04-2015
    Η συγκριμένη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) με κύριο αντικείμενο πώλησης είδη ραφής και κεντήματος. Στις παρακάτω σελίδες περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης ...