• Επεξεργασία τεκτονικών δεδομένων από την περιοχή Ψηλορείτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κούρκουλος, Σπυρίδων; Γιαννακός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-03-2015
  Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η τεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη στην κεντρική Κρήτη.
 • Ταξινόμηση ρηγματογενών ζωνών στην περιοχή Σίσσες-Αλοϊδες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παππάς, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2012
  Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση των τεκτονικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής Σίσσες-Αλόιδες, ο καθορισμός των κυριοτέρων ρηξιγενών ομάδων και εν συνεχεία των τάσεων που επικρατούν στην περιοχή. Για την ...
 • Ταξινόμηση ρηγματογενών ζωνών στο νησί της Τήνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουκλανιώτου, Ευγενία; Νερατζάκης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2011
  Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ταξινόμηση των ρηγματογενών ζωνών της Τήνου η οποία προέκυψε από την επεξεργασία των τεκτονικών στοιχείων. Συγκεκριμένα για να υλοποιηθεί η παρούσα εργασία συλλέχθηκαν αρχικά όλα ...