• Ραδιόφωνο και ελληνική ραδιοφωνία. Μία ιστορία από το παρόν και το μέλλον.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Γάτσιου, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκη, Μαρία; Τσιμπισκάκης, Ματθαίος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-12-2010
    Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια γνωριμίας με ένα φίλο από τα παλιά που επανέρχεται στο προσκήνιο, διαφορετικός – πιο ζωντανός και χρωματιστός, πιο ώριμος. Πάντα με τις βασικές αρχές του: την προσφορά παιδείας, ...