• Σύστημα LOGO.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Εμμανουηλίδης, Στυλιανός
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-05-2008
    Αυτή η εργασία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και τη χρήση του LOGO. Σκοπός είναι να εισάγει τους σπουδαστές στη λειτουργία των προγραμματιζόμενων ρελαί - LOGO που αποτελούν βασικό ρόλο ...