• Η κιθάρα στη ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Κότσαλος, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κονδύλη, Γεωργία; Ξενικάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-09
    Ο βασικός άξονας της πτυχιακής εργασίας είναι η λαϊκή κιθάρα, η εξέλιξη και η πορεία της στο αστικό λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τις μέρες μας. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη: ...