• Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζωνουδάκη, Αντωνία; Θαλασσινού, Χρυσή; Κυριακάκη, Μαρτίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-20
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία με θέμα «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων με την χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου» σκοπεύει στην παρουσίαση και ανάλυση του φορολογικού ελέγχου, καθώς και των έμμεσων τεχνικών που χρησιμοποιούνται ...
 • Η διαχείριση της ρευστότητας σε ΑΕ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωστόπουλος, Δημήτριος; Ντόγιας, Αλέξανδρος; Φραγκιάς, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-22
  Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το γεγονός, ότι οι αριθμοδείκτες αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο συμβάλει στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρίας και κατά επέκταση ενός κλάδου, καθώς ...
 • Η σχέση μεταξύ ρευστότητας δημιουργίας γνώσης και οικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Μελέτη περίπτωσης για τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ».

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βράνιας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρτζάκη, Αλεξία-Μαίρη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-26
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει το εάν η δημιουργία γνώσης (knowledge) συμβάλλει στην εσωτερική οικονομική επίδοση της επιχείρησης και στη γενικότερη οικονομική επίδοση αυτής. Εξετάστηκε η σχέση μεταξύ ...