• Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας με χρήση Drupal CMS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κανελλοπούλου, Νίκη; Τραμπαζάλη, Ελευθερία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
    Το θεµατικό αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία µιάς ιστοσελίδας βιογραφικού περιεχομένου που αφορά τον κο. Παπαδουράκη Γεώργιο και δημιουργήθηκε µε τη χρήση του Drupal. Η ιστοσελίδα δίνει την ...