• Σύστημα διαχείρισης για την υποστήριξη της υπηρεσίας Dial-Up.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θεοδώρου, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2009
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε τα βήματα της δημιουργίας μίας ιστοσελίδας η οποία θα βοηθά τους χρήστες που θα θελήσουν να κάνουν dial-up σύνδεση με το κέντρο διαχείρισης δικτύων του ΤΕΙ Κρήτης. Στο πρώτο μέρος ...