• Σύστημα μέτρησης συστοιχίας μπαταριών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βλάχος, Αντώνιος; Σταυρουλάκης, Σπύρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Στη συγκεκριμένη εργασία παρουασιάζεται ένα σύστημα μέτρησης συστοιχίας μπαταριών. Το σύστημα αυτό έχει ως σκοπό να συλλέγει τις τιμές τάσης και ρεύματος από μία συστοιχία μπαταριών, να τις επεξεργάζεται και τέλος να τις ...