• Συγγραφή αλγορίθμου επίλυσης ευθέος προβλήματος διάδοσης σεισμικών κυμάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παντζέκος, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σουπιός, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2011
    Σκοπός της εργασίας είναι η επίλυση του αντιστρόφου προβλήματος στη σεισμική διασκόπηση και η κατασκευή κατάλληλου λογισμικού. Το λογισμικό είναι σε θέση να παράγει μοντέλα ταχυτήτων για δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο, ...