• Υλοποίηση εφαρμογών Client - Server για online αποθήκευση αρχείων με χρήση C# .Net Framework και TCP/IP socket programming.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θεοδωράκος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-11-2011
    Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση δύο εφαρμογών, Client και Server. Μέσω ενός φιλικού προς το χρήστη περιβάλλον, θα παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης, συγχρονισμού αρχείων και λήψης αντιγράφων ασφαλείας ...