• Μελέτη κατασκευή και αξιολόγηση γεννήτριας λευκού και ροζ θορύβου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Νεραντζάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Πιοτογιαννάκης, Στέλιος; Χρήστου, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-30
    Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή και αξιολόγηση γεννήτριας λευκού και ροζ θορύβου. Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες της εργασίας ...