• Συστήματα συλλογής δεδομένων με χρήση πρωτοκόλλου 1-wire tm.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γκαρτζονίκας, Ευάγγελος; Κατσάρας, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Τα προϊόντα ημιαγωγών Dallas είναι οικογένεια συσκευών που όλες επικοινωνούν μέσω μιας απλής καλωδίωσης ακολουθώντας μια συγκεκριμένη ακολουθία εντολών στην οποία βασίζεται το πρωτόκολλο 1-WireTM. Ένα κύριο χαρακτηριστικό ...