• Εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία 1990-2000.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καρανικολή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννούλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-06-2012
  Η δεκαετία που ασχολείται η παρούσα εργασία, χαρακτηρίστηκε με τη μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής και γενικά της εξέλιξης της χώρας. Ξεκινά η άνοδο της Ελλάδας και γι’αυτό το λόγο υπάρχει μεγάλο ...
 • Ο τουρισμός στην Κρήτη την δεκαετία 1990-2000.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γκιόργκας, Πασχάλης; Σχοιναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Πεδιαδίτης, Παντελής
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού, ο οποίος ξεκινά στη δεκαετία του ’30, σαν οργανωμένος περιηγητικός τουρισμός, με αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη ...