• Διαχρονική εξέλιξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας κατά την περίοδο 2003-2013.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Νικολάου, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-23
    Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας και πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές σε επίπεδο επιχειρήσεων και πολιτείας που θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα του. ...