• Τεχνικές στεγανογραφίας και υλοποίηση εφαρμογής σε C#.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φουρναράκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-02
    Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν διάφορες τεχνικές στεγανογραφίας και κατόπιν αναπτύχθηκε ένα εύχρηστο λογισμικό σε γλώσσα C#, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει μέσα σε μια εικόνα πληροφορίες όπως, απλό κείμενο ή ...