• Ηλεκτρονικό κατάστημα υπολογιστών τύπου e-shop.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καλλέργης, Ιωάννης; Ζαχαριουδάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
    Στο έργο που δημιουργήσαμε,μια web-based σελίδα συνδέεται με μια βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί ένα διαδικτυακό κατάστημα υπολογιστών τύπου e-shop. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ...