• Ανάπτυξη εφαρμογής δοκιμών αυτοματισμού, που προσαρμόζεται σε ηλεκτρονικό κατάστημα, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του λογισμικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τζανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος; Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-08-2014
  Μια σημαντική πτυχή της ανάπτυξης λογισμικού για οποιαδήποτε σελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι οι δοκιμές διαδικτύου και η πιστοποίηση της ποιότητας από την ομάδα Δοκιμών. Λόγω του μεγάλου όγκου λειτουργιών, πεδίων και ...
 • Ευφυές σύστημα για το παιχνίδι σκάκι.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρίζος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-04-2011
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός ευφυούς προγράμματος του κλασικού και γνωστού σε όλους μας παιχνιδιού σκάκι. Ο χρήστης θα μπορεί να παίζει σκάκι με τον υπολογιστή. Το πρόγραμμα αυτό είναι υλοποιημένο σε ...
 • Ευφυές σύστημα πρόβλεψης τιμών μετοχών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουδάκης, Παύλος; Τόσιτς, Γιοβάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-29
  Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένα ευφυΐες σύστημα πρόβλεψης τιμών μετοχών με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C καθώς και την χρήση των αλγόριθμων Apriori και Κ-μέσων. Το σύστημα θα προσφέρει ...
 • Ηλεκτρομηχανική θεωρία του σχηματισμού του αγγειακού δικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκουλέτσος, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2012
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στα μαθηματικά μοντέλα του James D. Murray και γίνεται ανάλυσης μιας ηλεκτρομηχανικής θεωρίας για το σχηματισμό του αγγειακού δικτύου και προσομοίωση των μοντέλων με γλώσσα C.
 • Νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στην συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών με χρήση μονάδων Ταυτοποίησης Ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανούσος, Γεώργιος; Στεφανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλησίδης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2015
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη, η κατανόηση και τελικώς η υλοποίηση και παρουσίαση ενός συστήματος διαχείρισης αποθήκης σε υπερ-μάρκετ με την χρήση "ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων ". Τα RFIDs όπως είναι ...
 • Παραγωγή κώδικα C από προδιαγραφές σε κατηγορηματικό λογισμικό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ξυλούρης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2013
  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε πως μετατρέπουμε λογικές προτάσεις σε γλώσσα υψηλού προγραμματισμού. Για να το πετύχουμε πρέπει να ορίσουμε μια θεωρητική περιγραφή αλγορίθμου. Δηλαδή θα βρίσκουμε ένα τρόπο να παίρνουμε ...
 • Το πρόβλημα του πλαισίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Περράκης, Βαγγέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2013
  Η εργασία αυτή περιγράφει το πρόβλημα του πλαισίου της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει τις βασικότερες λύσεις που έχουν δοθεί. Γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένα γενικό πλαίσιο που να περιγράφει το πρόβλημα από τα ...
 • Υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου ισοζύγισης προσημασμένων γραφών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καργάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ξεζωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Στην πτυχιακή αυτή θα υλοποιηθούν τυχαίοι προσημασμένοι γράφοι και θα ελεγχθούν ως προς την ισοζύγιση με τη χρήση ήδη ανεπτυγμένων αλγορίθμων από τη βιβλιογραφία. Ένας τέτοιος αλγόριθμος έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό ...