• Δημιουργία ψηφιακών φίλτρων IIR με χρήση γλώσσας προγραμματισμού C σε περιβάλλον εργασίας Linux/Unix.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Μαυρογιάννης, Δημήτρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ποταμίτης, Ηλίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-01-2010
    Σκοπός της εργασίας που ακολουθεί είναι να δείξει το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε ψηφιακά φίλτρα IIR (Infinite Impulse Response) και να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε με επιτυχία πάνω σε audio αρχεία, ...