• Χρήση του ICS TELECOM για την προσομοίωση εκπομπής ψηφιακής τηλεόρασης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Σελίμης, Βασίλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η πτυχιακή αυτή εργασία εστιάζεται στη χρήση της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) ως ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης για υπηρεσίες δεδομένων καθώς και στη μελέτη των χαρακτηριστικών μετάδοσης του προτύπου ...