• Μελέτη μηχανισμών ασφαλείας σε Application Servers (J2EE Based).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γιαννουδάκης, Εμμανουήλ; Ευαγγέλου, Όλγα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2010
    Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ευρέως μια αλλαγή στην μορφή του διαδικτύου από απλές στατικές ιστοσελίδες σε δυναμικούς ιστοχώρους όπου μπορούν να εκτελεστούν ποικιλόμορφες ενέργειες, όπως χρηματοοικονομικές συναλλαγές ...