• Υλοποίηση ηλεκτρονικού λεξικού της νεοελληνικής γλώσσας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Καπαρουνάκης, Μιχάλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2011
    Το θεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός ψηφιακού λεξικού και έχει ως στόχο τη μέγιστη και βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία για την αναζήτηση και ...