• Αναβάθμιση βασικών λειτουργιών on line shop για αγροτικά προϊόντα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαμόπουλος, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-02-2015
  Στο πρώτο κομμάτι της πτυχιακής υλοποιείται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με την εφαρμογή Wordpress, το οποίο πουλάει αγροτικά προυνού, και ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει εγράφη, αναζήτηση και να ολοκληρώσει της αγορές του ...
 • Δημιουργία portal online ταξιδιωτικών κρατήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Δημήτριος; Μπιλιράκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαμάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2009
  Δημιουργία μίας JSP εφαρμογής, με τη βοήθεια της οποίας δίνουμε και παίρνουμε τιμές σε ένα JavaBean.Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για την αποστολή SOAP Messages, τα οποία επικοινωνούν με καθορισμένες Web Services,οι ...
 • Ικανοποίηση περιορισμών σε χωρικές βάσεις δεδομένων μέσω διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τρουλάκη, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2010
  Σε αυτή την εργασία, μελετάμε το πρόβλημα διακλάδωσης στον καθορισμό των χωρικών βάσεων δεδομένων. Θα περιγράψουμε το πρόβλημα διακλάδωσης σε κλασσικές και σε χωρικές βάσεις δεδομένων, εξηγώντας τη διαφορά μεταξύ τους και ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής για την υποστήριξη της συνεργασίας εταίρων και την εκτέλεση συνεργατικών καθηκόντων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κόλλιας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η εργασία αυτή αφορά την ανάπτυξη και τη σχεδίαση μιας διαδικτυακής εφαρμογής με θέμα την υποστήριξη της συνεργασίας εταίρων και την εκτέλεση συνεργατικών καθηκόντων, αξιοποιώντας ένα οργανωτικό σύστημα μνήμης πληροφοριών ...
 • Υλοποίηση του παιχνιδιού "ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος"; ως διαδικτυακή εφαρμογή.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαμπράκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2014
  Από την πληθώρα των μέσων που προσφέρει σήμερα η εκπαιδευτική τεχνολογία, σημαντική θέση κατέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, του οποίου η εισαγωγή και χρήση στην εκπαίδευση όσον αφορά τη διδακτική υποστήριξη διαφόρων ...