• Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης προτάσεων ερωτήσεων της ελληνικής γλώσσας, μετατροπή τους σε στόχους prolog και επεξεργασία τους από σχεσιακή βάση δεδομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαρουξής, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος, στο οποίο ο χρήστης θα πληκτρολογεί ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα (ελληνικά), οι οποίες θα αφορούν την εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος Εφαρμοσμένης ...
 • Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεώργιος, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-04-2012
  Η εργασία αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της υγρομόνωσης, αναφέροντας κάποιες βασικές έννοες, όπως τους μηχανισμούς διάχυσης υδρατμών, και τα υδατοπερατά και υδατοστεγή ...
 • Διαδραστική απεικόνιση βάσης δεδομένων με αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αναπλιώτης, Χαράλαμπος; Γέρνα, Πηνελόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2009
  Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας αντικειμενοστρεφούς εφαρμογής, η οποία μας δίνει την δυνατότητα της διαδραστικής αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας ταξιωτικών ...
 • Εφαρμογή επικοινωνίας μεταξύ χρηστών μέσω διαδικτύου με δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση τηλεδιάσκεψης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-02-2009
  Σκοπός της εργασίας είναι η χρήση της γλωσσάς Προγραμματισμού JAVA μαζί με το Java Media Framework (JMF) για την επικοινωνία πραγματικού χρόνου και την τηλεδιάσκεψη με χρήση ήχου και βίντεο μεταξύ χρηστών. Η εφαρμογή ...
 • Παρακολούθηση κίνησης του ίδιου αντικειμένου σε πολλαπλές κάμερες ασφαλείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-12-2008
  Πραγματοποιήθηκε έρευνα καθώς και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο κάνει χρήση μιας κάμερας, κάνει λήψη του εισερχόμενου από αυτήν video το αναλύει σε πραγματικό χρόνο και με την χρήση πολλών και διάφορων αλγόριθμων ...
 • Σχεδίαση και δημιουργία ενός λογισμικού πακέτου σε JAVA (Server-Client) για διαδικτυακή συνομιλία (chat).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μισεδάκης, Δημήτρης; Λυράκης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή έχει σχέση με τον προγραμματισμό και κυρίως με εφαρμογές διαδικτύου. Η εφαρμογή που εξετάζεται είναι μια απο τις διαδεδομένες δραστηριότητες στο χώρο των δικτύων που είναι η διαδικτυακή συνομιλία (chat). Για ...
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής οργάνωσης εταιρικών πληροφοριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουτσόπουλος, Διονύσιος; Παντελάκης, Παντελής
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-09-2011
  Η ψηφιακή εφαρμογή που θα μελετήσουμε παρακάτω, είναι μια πολύπλοκη στην κατασκευή, μα εύκολη στην χρήση, εργασία η οποία βοηθάει την κάθε επιχείρηση, εταιρία, κατάστημα αλλά και οποιονδήποτε άνθρωπο μεμονωμένα να οργανώσει ...