• Ανάπτυξη εφαρμογών σύνθεσης ήχου στο περιβάλλον προγραμματισμού (Application Programming Interface) Jsyn της Java.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Γκακίδης, Καριοφύλλης.
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-07-2008
  Το JSyn είναι ένα Application Programming Interface (API) το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη διαδραστικών μουσικών προγραμμάτων με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Οι εφαρμογές που μπορεί να γίνουν με το JSyn αφορούν ...
 • Γραφιστικό περιβάλλον σύνθεσης ήχου συνδυαστικής διαμόρφωσης AM, FM σε πραγματικό χρόνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-10-2009
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός γραφιστικού περιβάλλοντος σύνθεσης ήχου, το οποίο χρησιμοποιεί τις τεχνικές διαμόρφωσης πλάτους και διαμόρφωσης συχνότητας. Η εργασία αποτελείται από δύο σκέλη. Αφενός ...