• Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την αυτόματη μετάφραση κειμένου που υπάρχει σε εικόνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Περάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-01-2015
 • Διαχείρισης θησαυρών όρων SIS-TMS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κασαπάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-04-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής ήταν η μελέτη, η σχεδίαση και ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών στην κοινωνία της πληροφορικής με σκοπό την ανάπτυξη τμήματος εργαλείου Διαχείρισης Θησαυρών Όρων ( WebTMS ) το οποίο αφορά την απικωνιση ...