• Εκπαιδευτική εφαρμογή m-learning.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ανδριώτη, Ζαχαρώ-Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Κλεισαρχάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-10-2010
    Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (υπό τη μορφή «παιχνιδιού») μέσω συσκευών κινητών τηλεφώνων με τη χρήση των τεχνολογιών Java 2 Micro ...