• Ανάπτυξη τρισδιάστατων διαδραστικών αντικειμένων για αναπαράσταση δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βγενόπουλος, Ιωάννης; Κουλετιανός, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2009
    Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής, είναι η μελέτη και αξιοποίηση του Java3D API, για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή, σε συνδυασμό με τη Java Swing και MySQL Data Bases , για την παρουσίαση ...