• Οπτική αναπαράσταση βάσεων δεδομένων με JGraph.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κλειδής, Γεώργιος; Κουτεντάκης, Μύρων
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2008
    Το θέμα της πτυχιακής ασχολείται με την απεικόνιση των δεδομένων. Η απεικόνιση των δεδομένων είναι ένας πολλά υποσχόμενος κλάδος στην επιστήμη των υπολογιστών. Ο κύριος σκοπός του είναι η διευκόλυνση του χρήστη στην κατανόηση ...