• Οπτική αντιπροσώπευση δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λεμενιτάκης, Xαρίλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-04-2010
    Σκοπός της πτυχιακής αυτής ήταν η οπτική αντιπροσώπευση δεδομένων βιοπληροφορίας του προγράμματος αναπαράστασης βιολογικών δομών Jmol. Μέσω της οπτικής αντιπροσώπευσης δεδομένων του προγράμματος Jmol στόχος ήταν να επιτευχθεί ...