• Δομή και λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (προϊόντα, τρόπος διάθεσης, τμήματα και ανάπτυξη).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιωργάς-Σπανός, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπανδρέου, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-03-2010
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η επιστάμενη και διεξοδική μελέτη της δομής και του τρόπου λειτουργίας της εθνικής τράπεζας της Ελλάδος, ανάλυση και ενημέρωση του κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ...
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα των Ελληνικών Τραπεζών. Μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2014
  Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής μου μελέτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Το αντικείμενο της μελέτης μας, είναι οι εφαρμογές πληροφορικής στον τομέα των Ελληνικών ...
 • Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης-Μελέτη περίπτωσης της Εθνικής Τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μπενάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-08
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία μελετά τον ρόλο που έχει η Διοίκηση Ανθρωπινού Δυναμικού, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Αναλυτικότερα, για να μπορέσει να συγκροτηθεί ένα ερμηνευτικό ...
 • Χρηματοδότηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: Τραπεζικός κλάδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κορδιστός, Χαράλαμπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κοσμάς
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2011
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γίνει μια γενικότερη αναφορά στο τραπεζικό σύστημα και τη λειτουργία του, καθώς και να αναλυθούν τα βασικά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία για τρεις εμπορικές τράπεζες οι οποίες ...