• Εφαρμογές συστημάτων ορθογωνικής πολυπλεξίας με διαίρεση συχνοτήτων για ανάλυση wimax.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πουλιόπουλος, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2012
  Σκοπός του φοιτητή στη παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι να αναλύσει τη λειτουργία τους συστήματος WiMAX καθώς και των χαρακτηριστικών του προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή παροχή ποιότητας προς τους χρήστες του με σκοπό ...
 • Μελέτη μοντελοποίησης ασύρματου καναλιού και βασικών αρχών του OFDM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαμπαρδάκης, Ανάργυρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2012
  Η εργασία αναφέρεται στη μοντελοποίηση και μέτρηση ασύρματου καναλιού και στην τεχνολογία OFDM που χρησιμοποιείται σε σύγχρονα ευρυζωνικά συστήματα διαμόρφωσης. Επίσης, εστιάζεται στη χρήση ψευδοτυχαίων ακολουθιών στα ...
 • Μελέτη συστήματος LTE και LTE-Advanced για κινητές επικοινωνίες τέταρτης γενιάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσαβιδάκι, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2013
  H παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στην τεχνολογία τέταρτης γενιάς, δηλαδή στο Long Term Evolution (LTE) και LTE-Advanced. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα προηγούμενα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, GSM και WCDMA. Στην συνέχεια, ...