• Παχυσαρκία στην εφηβία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Ασκοξυλάκη, Ροδούλα; Μιχελάκη, Νεκταρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η μελέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια σύγκρισης δυο περιοχών αστικής και αγροτικής για να δούμε το βαθμό παχυσαρκίας των παιδιών εφηβικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταλήγουν στο ότι τα παιδιά της ...