• Βιολογία, οικολογία και εξέλιξη των εντόμων της τάξης Odonata.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Αλυγιζάκης, Στέφανος
    Επιβλέπων καθηγητής: Στάθη, Ιάσμη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-02-2015
    Τα Οδοντόγναθα αποτελούν μία από τις αγαπητές ομάδες παρατήρησης των ερασιτεχνών τόσο εξαιτίας των εντυπωσιακών τους χρωμάτων όσο και του γεγονότος ότι πρόκειται για οργανισμούς οι οποίοι δεν άλλαξαν πρακτικά καθόλου τα ...