• Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μήτσιου, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιτσούλη, Έσθηρ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-12-2011
  Η πληροφορική τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε στον τουριστικό τομέα όπως και σε πολλούς άλλους τομείς βέβαια. Οι ανάγκες για βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας οδήγησαν στην αναζήτηση νέων μεθόδων. Έτσι οι αρχές ...