• Διαδικασίες εκπαίδευσης στελεχών στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λαρδούτσος, Χριστόδουλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2014
  Στη σύγχρονη πλέον εποχή, όπου στον κόσμο των επιχειρήσεων δεσπόζει ο ανταγωνισμός και αναπτύσσονται τα μέσα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών προς την αγορά, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και των μεθόδων ...
 • Η διοίκηση ολικής ποιότητας ως εργαλείο ανάπτυξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Συντιχάκη, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2011
  Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει υιοθετηθεί από επιχειρήσεις παγκοσμίως αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ποιότητα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ανταγωνιστικούς ...
 • Η εξέλιξη της θεωρίας της διοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοτούπα, Φρειδερίκη; Μπασούκου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γωνιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η περιγραφή των βασικών υποθέσεων και αρχών κάθε προσέγγισης του «Μάνατζμεντ» και των αντιπροσωπευτικότερων επιστημόνων καθεμιάς, ερμηνεύοντας τη συμβολή τους στην εξέλιξη της Επιστήμης. ...
 • Οφέλη εφαρμογής των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας σε μια επιχείρηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαδημητρίου, Άλκηστις
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2012
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επαληθεύσει και να εγκαθιδρύσει τη σημασία της ποιότητας και των διαδικασιών εκείνων που θα οδηγήσουν στη συνεχή βελτίωση, συνδυάζοντας εκτός των παραπάνω και στοιχεία που αφορούν στην ...
 • Τα συστήματα των ουρών αναμονής και η εφαρμογή τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Στρούβαλη, Ζαχαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γεράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-20
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τα συστήματα των ουρών αναμονής καθώς και να παρουσιάσουμε με ποιους τρόπους μπορούν να εφαρμοστούν τα συστήματα αναμονής στις επιχειρήσεις. ...
 • Χρηματοοικονομική αναλυση και σύγκριση δυο επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλαϊτζή, Χρυσάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καράμπελας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2010
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό τη χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων, LAMDA Development Α.Ε. και Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε, που δραστηριοποιούνται στον ...
 • Χρηματοοικονομική αναλυση και σύγκριση των επιχειρήσεων: ΑΝΕΚ Α.Ε και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαγγανά, Καλλιόπη; Κοτζαμάνη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Καράμπελας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-12-2009
  Τα τελευταία χρόνια ο ναυτιλιακός κλάδος, σε παγκόσμιο επίπεδο, διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά μοντέλα και ευθυγραμμίζεται με τις πλέον σύγχρονες δομές διοίκησης επιχειρήσεων. Έτσι, η διοικητική «ομπρέλα» κάθε σύγχρονου ...