• Κύκλοι οδήγησης για την μέτρηση εκπομπών καυσαερίων και κατανάλωσης καυσίμου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ψυλλάκη, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζιράκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2013
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καταγράψει το ρόλο των οχημάτων κυρίως των επιβατικών και ελαφρών φορτηγών στην ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων και κατά το πόσο γίνεται σωστός έλεγχος. Το μεγαλύτερο και ...