• Η σύγχρονη τάση στη διοίκηση logistics, τα συστήματα e-logistics.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γαργερού, Δόξα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-05-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την καλύτερη και πλήρη, στο βαθμό του εφικτού, κατανόηση της έννοιας των logistics και τη σύγχρονη τάση στη διοίκηση τους. Ακόμα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα συστήματα e-logistics. ...